Bc. Ilona Svačinová


Rok narození 1981

  • 2002 VOŠ- Diplomovaný fyzioterapeut
  • 2005 Karlova Univerzita v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu obor: Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených 

Vzdělávání:

  • 2007 - Funkční manuální medicína Tichý- doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.
  • 2009 - Senzomotorická stimulace-senzomotorika,stabilizace,stabilita- PhDr. Alena Herbenová
  •  2011 - Kinesiotaping-Terapeutické využití kinesiotapu
  •  2011 - Reflexní terapie- manželé Patakyovi
  • 2013 – Aplikační techniky ve fyzikální terapii – Mgr. Josef Urban
  • 2014 – Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy –PhDr. Iveta Pallová, Ph.D.
  • 2014 – Kurz Posturální terapie – Bc. Alena Bendová
  • 2015- Kurz Nespecifické mobilizace – Zdena Jebavá