Bc.Jana Krausová

Rok narození 1985

  • absolvent Vysoké školy v Plzni 2007
  • registrovaný fyzioterapeut 2010

vzdělávání:

  •  2/2014 kurz Rehabilitační trénink a funkční sportovní  terapie - Barbara Tuma
  • od 1/2012 pravidelné absolvování naturopatických kurzů a seminářů
  • 8/2011 kurz Reflexní terapie- manželé Patakyovi
  • 2/2011 Kinesiotaping
  • 8/2010 kurz Funkční manuální medicíny – doc.MUDr.Miroslav Tichý,CSc.
  • 4/2010 official ZUMBA instruktor
  • 3/2010 kurz Diagnostiky a terapie funkčních poruch (manuální terapie)
  • 1/2009 klinický seminář – prof. MUDr. Karel Lewit Dr.Sc.