Bc. Václav Kraus

Napsal Super User. Posted in Fyzioterapie

Bc. Václav Kraus – registrovaný fyzioterapeut, Darkfield nutriční specialista

Rok narození 1984

Když jsem v roce 2006 hned po promoci nastoupil na rehabilitační ambulanci v Mnichově Hradišti, měl jsem to štěstí, že jsem mohl spolupracovat s velmi kvalitním a erudovaným týmem fyzioterapeutů pod vedením rehabilitačního lékaře. Ten mě jako první zasvětil do souvislostí poruch pohybového aparátu a funkcí vnitřních orgánů. Za několik let spolupráce, kdy jsme pomohli tisícům klientů, u kterých již klasické postupy léčby opakovaně selhávaly, se mi potvrdilo, že cesta, kterou jsem si v diagnostice a léčbě bolestivých stavů pohybového aparátu vybral, je správná. Když totiž začnete po vystudování VŠ s nadšením něco jako“ léčit“, zjistíte, že dokážete pomoci jen určitému procentu klientů. Pokud v tomto případě nezačnete stagnovat a Vaše touha a zvědavost, jak pomoci i těm, kterým jste to dnes nedokázali, je dostatečně veliká, musíte chtě nechtě pátrat v dalších odvětvích diagnostik a postupů léčby. Při spolupráci s rehabilitačním lékařem jsme totiž nechali udělat stovky klasických vyšetření a většinou se nám naše hypotézy potvrzovaly. Stejně ale zbývala určitá skupina klientů, kteří potíže měli, my jsme je také viděli, ale nevěděli jsme proč je mají. Tento moment mě donutil pátrat více a více v alternativních přístupech, jako je reflexní diagnostika a terapie, osteopatie, akupunktura, su jok, bioinformativní léčba apod. A také mě donutil osamostatnit se, proto, abych si mohl vytvářet svůj profil. V momentě, kdy už jsem přestával zvládat kvantitativně zájemce o mé služby, věděl jsem, že musím své vědomosti duplikovat a tak jsem přizval ke spolupráci dvě šikovné fyzioterapeutky. Jsou jimy Bc. Lucie Poláková a Bc. Jana Šorejsová, která je navíc mojí životní partnerkou a oporou. Všichni se společně snažíme vyprofilovat firmu, která bude mít dostatečně široké diagnostické a terapeutické schopnosti.

Veliká náhoda dala tomu, že jsem se setkal s paní Mgr. Kateřinou Konrádovou, která mi ukázala Dark Field vyšetření živé kapky krve. Už od prvního pohledu na mou krev mi bylo jasné, že TO chci umět také. Jeden pohled mi objasnil velkou spoustu otázek, které mi i alternativní přístupy nedokázaly vysvětlit. Dalo mi to také další rozhled ve správném stravování, znalosti kvality suplementů a jejich použití. To, co mi pohled do naší živé krve vzal, jsou alibi o dnešním světě. To, s čím se naše tělo musí celý život potýkat, je skutečně smetiště. Obraz moderní doby. Obraz přeplněných čekáren, enormně narůstající počet autoimunitních chorob, rakovin, kardiovaskulárních onemocnění, a to i u náctiletých. Všichni hledají jak toto léčit. Málo kdo se zamýšlí, jak tomuto předejít.

Závěrem chci říct, že vždy, když se jedinec či skupina představí s nějakou novou metodou nebo smýšlením, objeví se další skupina lidí z odborné i laické veřejnosti, která se to bude snažit zpochybnit z různých důvodů. Mně se také v průběhu terapeutických let posmívali a posmívají lékaři i klienti a dnes jsme pro to samé vyhledávané pracoviště. Vždy je lepší být terčem diskuzí, než být průměrný!